Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Budynków Miejskich

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Informacje

menu podmiotowe
    Adres (1)
    Kierownictwo (1)
    Godziny otwarcia (1)
    Numery wewnętrzne (1)
    Numery alarmowe od 01.01.2017 (0)
        AWARIE- INSTALACJE ELEKTRYCZNE (0)
            Rejon I (1)
            Rejon II (1)
            Rejon III (1)
        AWARIE- INSTALACJE WOD- KAN. I GAZOWE (0)
            Rejon I (1)
            Rejon II (1)
    Statut ZBM (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Regulamin porządku domowego (1)
    Kontrole zewnętrzne w ZBM (1)
        ROK 2005 (0)
        ROK 2004 (0)
            WFOŚ (0)
            RIO (0)
            UM (0)
        ROK 2006 (0)
            Urząd Marszałkowski (1)
                um (0)
            Urząd Miasta (0)
                UM 5% wydatków (1)
            ZUS (0)
                ZUS lata 01.1999- 05.2006 (1)
        ROK 2007 (0)
            Urząd Miasta (0)
                Kontrola 5 % wydatków (1)
        ROK 2008 (0)
            ZUS (1)
            Urzad Miasta 5 % wyd. (1)
        ROK 2009 (0)
            Urzad Miasta (0)
            PINB (1)
        ROK 2010 (0)
            Urząd Miasta (0)
            Urząd Skarbowy (1)
            PINB (6)
        ROK 2011 (0)
            Sanepid (1)
        Rok 2012 (0)
            ZUS (1)
            PIP (1)
            PINB (9)
            URZAD MIASTA (1)
        Rok 2017 (0)
            ZUS (1)
            Urzad Miasta (1)
    Majatek ZBM (0)
        Środki trwałe (0)
            ROK 2004 (1)
            ROK 2005 (1)
            ROK 2006 (1)
            ROK 2007 (1)
            ROK 2008 (1)
            ROK 2009 (1)
            ROK 2010 (1)
            ROK 2011 (1)
            ROK 2012 (1)
            ROK 2013 (1)
            ROK 2014 (1)
            ROK 2015 (1)
            ROK 2016 (1)
        Wyposażenie (0)
            ROK 2004 (1)
            ROK 2005 (1)
            ROK 2006 (1)
            ROK 2007 (1)
            ROK 2008 (1)
            ROK 2009 (1)
            ROK 2010 (1)
            ROK 2011 (1)
            ROK 2012 (1)
            ROK 2013 (1)
            ROK 2014 (1)
            ROK 2015 (1)
            ROK 2016 (1)
    Zarzadzane wspólnoty (2)
    Monitoring (1)

menu przedmiotowe
    Najem lokali mieszkalnych (0)
        Przepisy regulujace zasady oddania w najem mieszkania (8)
    Najem lokali uzytkowych (0)
        Przepisy regulujące zasady oddania w najem lokali użytkowych (5)
    Zbywanie nieruchomości (1)
    Windykacja należności (1)
    Przetargi (0)
        Klauzula informacyjna (1)
        Przetargi prowadzone przez zamówienia publiczne (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018r. (1)
            Likwidacja kotła węglowego wraz z budową przyłącza ciepłowniczego dla budynków zlokalizowanych w Żorach przy ul. Kolejowej 9 i 11A-F ***(Składanie ofert 26.03.2018r) ***UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 29.03.2018 r. (1)
            Remont elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Szeptyckiego 14 w Żorach *** (Składanie ofert 08.06.2018r) (1)
            Roboty murarsko – tynkarsko – posadzkarsko – stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r. ***Składanie ofert 05.10.2018r. (1)
            „Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r.” ***Składanie ofert 05.10.2018r (1)
            Wykonywanie robót ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r. ***Składanie ofert 05.10.2018r. (1)
            „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I” ***(Składanie ofert 19.10.2018r) (1)
            „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon II” ***(Składanie ofert 19.10.2018r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r - Rejon I. ***Składanie ofert 15.11.2018r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r - Rejon II. ***(Składanie ofert 15.11.2018r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r - Rejon III. ***(Składanie ofert 15.11.2018r) (1)
        Przetargi prowadzone przez dział lokalowy (6)
        Przetargi organizowane przez wspólnoty (10)
    Archiwum przetargi zamówienia publiczne (0)
        ROK 2009/2010 (0)
            Wykonanie fundamentu, doprowadzenie mediów i zagospodarowanie terenu dla kontenerów mieszkalnych - socjalnych przy ul. Kolejowej 3 w Żorach (0)
            Wymiana pinów i poziomów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej z.w.u. i c.w.u. w budynku przy ul. Bocznej 11 w Żorach (0)
            Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach (0)
            Wymiana okien PCV oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2009r. (1)
            Wykonanie inwentaryzacji i projektów budowlanych dla remontu i przebudowy wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na lokale użytkowe, budynków mieszkalnych gminnych przy ul. Biskupa 40 i ul. Kościuszki 22 w Żorach. (1)
            Wykonanie inwentaryzacji i projektów budowlanych dla remontu i przebudowy wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na lokale użytkowe, budynków mieszkalnych gminnych przy ul. Szeptyckiego 14 i ul. Szeroka 7 w Żorach. (1)
            Roboty murarsko - tynkarsko – posadzkarsko – stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach. Składanie ofert do 05.08.2009 (1)
            Remont parkingu, drogi i chodnika przed budynkiem przy ul. Bocznej 13 w Żorach. (1)
            Remont budynku stróżówki przy ul.Bażanciej w Żorach. (1)
            Remont budynku mieszkalno -usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku, oraz przebudową instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Składanie ofert do 22.06.2009r (1)
            Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla kontenerów socjalnych przy ul. Kolejowej 3 w Żorach.Składanie ofert 23.09.2009 (1)
            Przebudowa budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia mieszkalne dla potrzeb rodziny zastępczej w Żorach przy ul. Pukowca 8. Składanie ofert 12.04.2010r (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rej. I. Składanie ofert - 2.11.2009r (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rejon II. Składanie ofert - (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r – Rejon IV. Składanie ofert - 2.11.2009r (1)
            Wymiana okien PCV oraz wymiana parapetow zewnetrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r.Składanie ofert 15.03.2010r. (1)
            Wykonanie inwentaryzacji i projektu budowlanego dla remontu, przebudowy i nadbudowy wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na lokale użytkowe, budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 26 w Żorach. (1)
            Wymiana okien PCV oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2008r. (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki (1)
                Ponowne umieszczenie Załączników (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Wykonywanie drobnych napraw i remontów ślusarsko-dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach (0)
                Ogłoszenie, SIWZ (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Malowanie klatek schodowych i korytarzy wraz z wymianą okien w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 24 w Żorach. *** Postępowanie unieważnione. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rejon III. Składanie ofert (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r – Rejon III. Składanie ofert - 2.11.2009r (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r.Składanie ofert 19.11.2009r. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rejon IV. Składanie ofert - (1)
            Wykonanie napraw i remontów slusarsko- dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r. Składanie ofert 4.12.2009r. (1)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2010r. Składanie ofert 01.12.2009r. (1)
            Ochrona obiektu i mienia Hotelu Zory przy Al. Wojska Polskiego 4 w Żorach w 2010r. Składanie ofert 08.12.2009r. (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzislawskiej 1 w Żorach w 2010r.Składanie ofert w dn.25.11.2009r. (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego ( ok.1000m2) w 2010r. Składanie ofert w dniu 25.11.2009r. (1)
            Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r. Składanie ofert - 6.11.2009r. (1)
            Sprzedaż i dostawa węgla dla potrzeb eksploatacji kotłowni węglowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach (sezon 2009/2010). Termin składania ofert 11.09.2009 (1)
            Wykonanie, dostawa i montaż kontenerów mieszkalnych - socjalnych, przy ul. Kolejowej 3 w Żorach. (1)
            Ochrona nieruchomości położonej przy ul. Rybnickiej 12 w Żorach (Młyn Żory). (0)
                Ogłoszenie, SIWZ (1)
                Odpowiedzi na pytania (1)
                Odpowiedzi na pytania 2 (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WILORODZINNYCH PRZY UL. GWARKÓW 22 I 24 W ŻORACH (1)
            Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rejon II. Składanie ofert - 2.11.2009r (1)
            Remont łazienki na III piętrze w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2010r - Rejon I. Składanie ofert - (1)
            Remont budynku przy ul. Wodzisławskiej 70 w Żorach (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Remont budynków przy ul. Wodzisławskiej 113 i 115 w Żorach (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Wymiana okien drewnianych oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2008r. (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Zmiana treści SIWZ (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w 2008r. - Rejon IV (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. w budynkach administrowanych przez ZBM w 2008r. - Rejon II (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2008 roku (0)
                Ogłoszenie, SIWZ (1)
                Informaqcja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2009 roku (0)
                Ogłoszenie, SIWZ (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon I (0)
                ogłoszenie, SIWZ, Załącznik (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 26 w Żorach. Termin składania ofert 17.05.2010r. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon II (0)
                ogłoszenie, SIWZ, Załącznik (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Docieplenie elewacji północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul . Strażackiej 24 w Żorach. (SKŁADANIE OFERT - 08.07.2010r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon III (0)
                ogłoszenie ,SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon IV (0)
                Ogłoszenie , SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r - Rejon I Składanie ofert do 15.10.2010 (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon I (0)
                ogłoszenie,SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r - Rejon II. Składanie ofert 15.10.2010 (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon II (0)
                ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r - Rejon III. Składanie ofert 15.10.2010 (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon III (0)
                Ogłoszenie ,SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r - Rejon IV. Składanie ofert 15.10.2010. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. w budynkach administrowanych przez ZBM w 2009r. - Rejon IV (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załączniki (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011. Rejon I. Składanie ofert 22.10.2010 (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego (ok. 1000 m2) w 2009 r. (0)
                Ogłoszenie, SIWZ, załącznik (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011rRejon II Składanie ofert 22.10.2010 (1)
            Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2009 roku (0)
                Ogłoszenie, SIWZ (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją insttalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011 r.Rejon IIISkładanie ofert 22.10.2010 (1)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2009r. (0)
                Ogoszenie, SIWZ (1)
                Odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)
                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji oraz wykonanie koniecznych drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011rRejon IV Składanie 22.10.2010 (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r. Składanie ofert 03.11.2010r (1)
            Wykonanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r. Składanie ofrt 15.11.2010 (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r.(Składanie ofert 23.11.2010r) (1)
            Ochrona obiektu i mienia Hotelu "ŻORY" przy Al. Wojska Polskiego 4 w Żorach w 2011 roku. Składanie ofert 26.11.2010 r. (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego ok.1000 m2 - w 2011r. Składanie ofert 29.11.2010r (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2011r. Składanie ofert 3.12.2010r (2)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul.Wodzisławskiej 1 w Zorach w 2011r .Składanie ofert 06.12.2010r. (1)
        Rok 2011 (0)
            Wymiana okien i drzwi balkonowych PCV, oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2011r(Składanie ofert 7.04.2011r) (1)
            Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 11 w Żorach.Składanie ofert 26.07.2011r. (0)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r – Rejon I(Składanie ofert 21.10.2011r). (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r – Rejon II.(Składanie ofert 21.10.2011r.) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r – Rejon III (Składanie ofert 21.10.2011r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r – Rejon IV (Składanie ofert 21.10.2011r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r -Rejon I (Składanie ofert 24.10.2011r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r -Rejon II (Składanie ofert 24.10.2011r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r -Rejon III (Składanie ofert 24.10.2011r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r -Rejon IV (Składanie ofert 24.10.2011r) (1)
            Wykonanie robót malarsko-tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w 2012r.Składanie ofert 10.11.2011r (1)
            Zakup energii elektrycznej na 2012 rok do obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich w Żorach. (Składanie ofert 4.11.2011r) (1)
            Zakup energii elektrycznej na 2012 rok do obiektów administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich w Żorach.(Składanie ofert 14.11.2011r) (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego (ok. 1000 m2) w 2012 r.(Składanie ofert 25.11.2011) (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2012r.(Składanie ofert 25.11.2011r) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r. (Składanie ofert 02.12.2011r) (1)
            Ochrona obiektu i mienia Hotelu „ŻORY” przy Al. Wojska Polskiego 4 w Żorach w 2012r.(Składanie ofert 28.11.2011r) (1)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2012r. (Składanie ofert 30.11.2011r.) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r. (Składanie ofert 06.12.2011r.) (1)
        Rok 2012 (0)
            Wymiana okien i drzwi balkonowych PCV, oraz wymiana parapetów zewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2012r. Składanie ofert 19.04.2012r. (1)
            Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby wymiennika ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wodzisławskiej 50 w Żorach. (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r - Rejon I (***Składanie ofert 23.10.2012r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie, oraz drobne remonty instalacji wod. -kan., c. o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r -Rejon II (***Składanie ofert 23.10.2012r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie oraz drobne remonty instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r Rejon I (Składanie ofert 24.10.2012r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie oraz drobne remonty instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r - Rejon II (Składanie ofert 24.10.2012r) (1)
            Całodobowa obsługa i utrzymanie oraz drobne remonty instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r - Rejon III (Składanie ofert 24.10.2012r) (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r. (Składanie ofert 29.10.2012r) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r. (Składanie ofert 29.10.2012r.) (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego (ok. 1000m2) w 2013r. (Składanie ofert 6.11.2012r.) (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2013r. (Składanie ofert 6.11.2012r.) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r.(Składanie ofert 28.11.2012r) (1)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2013r. Składanie ofert 3.12.2012r. (1)
        Rok 2013 (0)
            Przebudowa części budynku przy Alejach Zjednoczonej Europy 45A na potrzeby Muzeum Miejskiego. (***Składanie ofert 07.03.2013r.) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r. *** (Składanie ofert 22.05.2013r.) (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2013r. ***(Składanie ofert 22.05.2013r.) (1)
            Remont elewacji i dachu budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach. *** (Składanie ofert 21.06.2013r) (1)
            Przeniesienie budynku biurowego i magazynowego z adaptacją na mieszkania socjalne ETAP I. ***(Składanie ofert 21.06.2013r.) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach do końca 2013r ***(Składanie ofert 05.09.2013r.) (1)
            Ochrona obiektu i mienia budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2014r. *** (Składanie ofert 17.09.2013r.) (1)
            Obsługa szaletów miejskich na dworcu PKS-u w Żorach oraz utrzymanie w czystości poczekalni i części placu komunikacyjnego (ok. 1000m2) w 2014r. ***(Składanie ofert 24.09.2013r. (1)
            Utrzymanie w czystości powierzchni części gminnych posesji przy ul. Wodzisławskiej 1 w Żorach w 2014r.*** (Składanie ofert 24.09.2013r.) (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. *** (Składanie ofert 21.10.2013r.) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. *** (Składanie ofert 21.10.2013r.) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. ***(Składanie ofert 21.11.2013r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. - Rejon I. *** (Składanie ofert 25.11.2013r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. - Rejon II. ***(Składanie ofert 25.11.2013r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. - Rejon III. ***(Składanie ofert 25.11.2013r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. Rejon I. ***(Składanie ofert 29.11.2013r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2014r. Rejon II. ***(Składanie ofert 29.11.2013r.) (1)
        Rok 2014 (0)
            Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wodzisławskiej 160 w Żorach *** UWAGA zmiana terminu składania ofert na 07.04.2014r) (1)
            Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 ***Składanie ofert 25.07.2014r. (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r. *** (Składanie ofert 14.10.2014r) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r. ***(Składanie ofert 15.10.2014r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon I ***(Składanie ofert 22.10.2014r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon II ***(Składanie ofert 22.10.2014r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon III ***(Składanie ofert 22.10.2014r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r - Rejon I ***(Składanie ofert 28.10.2014r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r- Rejon II ***(Składanie ofert 28.10.2014r) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2015r.***(Składanie ofert 05.11.2014r.) (1)
        Rok 2015 (0)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach do końca 2015r - Rejon II *** (Składanie ofert 09.04.2015r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach do końca 2015r - Rejon III ***(Składanie ofert 09.04.2015r) (1)
            Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej 5,7,9 w Żorach wraz z robotami uzupełniającymi. *** (Składanie ofert 27.04.2015r.) (1)
            Termomodernizacja budynku mieszkalnego os. Sikorskiego 9 M w Żorach. *** (Składanie ofert 13.05.2015r) (1)
            Wykonanie instalacji C.O. wraz z robotami dodatkowymi w budynku przy ul. Pszczyńskiej 9 w Żorach. (Składanie ofert 27.07.2015r.) (1)
            Wykonanie instalacji C.O. wraz z robotami dodatkowymi w budynku przy ul. Koszarowa 1-3 w Żorach. (Składanie ofert 29.07.2015r) (1)
            Wykonanie instalacji C.O. wraz z robotami dodatkowymi w budynku przy ul. Koszarowa 4 w Żorach. (Składanie ofert 29.07.2015r) (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r. *** (Składanie ofert 15.10.2015r). (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r. ***(Składanie ofert 15.10.2015) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r - Rejon I.*** (Składanie ofert 19.10.2015r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r - Rejon II ***(Składanie ofert 19.10.2015r). (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r - Rejon III *** (Składanie ofert 19.10.2015r). (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkac administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r – Rejon I *** (Składanie ofert 22.10.2015r). (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r – Rejon II. ***(Składanie ofert 22.10.2015r) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r. ***(Składanie ofert 16.11.2015r) (1)
            Ochrona budynków i mienia oraz sprzątanie i utrzymanie czystości obiektu przy ul. Wodzisławska 1 w Żorach. ***(Składanie ofert 03.12.2015r) (1)
        ROK 2016 (0)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r - II.***(Składanie ofert 06.04.2016) (1)
            Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Boczna 13 w Żorach. **** UWAGA ! NOWY termin składanie ofert 27.04.2016r) (1)
            Roboty murarsko-tynkarsko-posadzkarsko-stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2016r - II. ***(Składanie ofert 26.04.2016r.) (1)
            Docieplenie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Al. Wojska Polskiego 21 w Żorach stanowiącego Wspólnotę Mieszkaniową. ***(Składanie ofert 21.06.2016r.) (1)
            „Docieplenie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Al. Wojska Polskiego 23 w Żorach” ***( Składanie ofert 06.09.2016r) (1)
            „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Al. Wojska Polskiego 23 w Żorach” ***Składanie ofert 04.10.2016r. (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r. ***(Składanie ofert 11.10.2016r) (1)
            Roboty murarsko – tynkarsko – posadzkarsko – stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r. ***(Składanie ofert 11.10.2016r) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r. ***(Składanie ofert 20.10.2016r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r – Rejon I” ***(Składanie ofert 15.11.2016r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r – Rejon II *** (Składanie ofert 15.11.2016r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r - Rejon I. ***(Składanie ofert 24.11.2016r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r - Rejon II. ***(Składanie ofert 24.11.2016r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2017r - Rejon III. ***(Składanie ofert 24.11.2016r.) (1)
        Rok 2017 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku. (1)
            Termomodernizacja budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Fabrycznej 10c w Żorach (składanie ofert do 28.03.2017r) (1)
            Przebudowa budynku mieszkalno – usługowego z częściową zamianą sposobu użytkowania na lokal gastronomiczny z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Szeptyckiego 14 w Żorach ***(Składanie ofert 15.05.2017r) (1)
            Przebudowa dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul Osińskiej 48 w Żorach. ***(Składanie ofert 16.05.2017r) (1)
            Budowa mieszkań socjalnych i chronionych w ramach projektu „Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ***(Składanie ofert 11.09.2017r) (1)
            Docieplenie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Promiennej 5 w Żorach.*** (Składanie ofert 16.10.2017r.) (1)
            Roboty murarsko – tynkarsko – posadzkarsko – stolarskie w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r. ***(Składanie ofert 30.10.2017r.) (1)
            Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r. ***(Składanie ofert 30.10.2017r.) (1)
            „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r – Rejon I” ***(Składanie ofert 06.11.2017r) (1)
            „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r – Rejon II” ***(Składanie ofert 06.11.2017r) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r - Rejon I. ***(Składanie ofert 20.11.2017r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r - Rejon II. ***(Składanie ofert 20.11.2017r.) (1)
            Roboty budowlane i remontowe, oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r. - Rejon III. ***(Składanie ofert 20.11.2017r.) (1)
            Wykonywanie napraw i remontów ślusarsko - dekarskich w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2018r. ***(Składanie ofert 28.11.2017r.) (1)
    Nabór na stanowiska (0)
        Kwestionariusz osobowy (2)
        Regulamin naboru (1)
        Ogłoszenia o naborach (2)
            Nabory zakończone (0)
        Archiwum (0)
            Nabór na inspektora BHP (0)
            Nabór na inspektora wod-kan (0)
                Wyniki naboru (0)
                Nabór na stanowisko inspektora wod-kan (0)
            Nabór na inspektora wod-kan (0)
                Nabór na stanowisko inspektora wod-kan, co i gaz. (3)
    Regulamin służby przygotowawczej (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij